Urbant jordbruk med sosialt formål

08.10.2022.
tags: social entreprenurship

ByAuk er en av Bjella Investments sine partnerskapsprosjekter. Selskapet er ideelt foretak, organisert som et andelsjordbruk i Stavanger sentrum, Storhaug. ByAuk skal være initiativtakere til bærekraftig samskapning mellom næringsliv, frivillighet og det offentlige. Selskapets visjon er å gi næring til lokalt felleskap og mangfold. ByAuk skal tilrettelegge for mellommenneskelig behov, bidra til mindre utenforskap og et inkluderende arbeidsmarked. Selskapet har også mål om å forsterke tilknytning og eierskap til nabolag samt spre glede og kunnskap rundt matproduksjon. Målet på sikt er at forretningsmodellen til ByAuk skal bli økonomisk bærekraftig og skalerbar til andre byområder. Dette gjennomføres på følgende måter:

Andelseierne: Består av innbyggere, kommunale institusjoner og lokalt næringsliv. Hver uke gjennom sesongen sender ByAuk ut en høstemelding og andelseierne kommer selv for å høste inn sin del i åkeren. Andelseierne blir ukentlig invitert ned i hagen, hvor de kan ta del i arbeidet, bli kjent med hverandre og få hjelp til innhøsting.

Bærekraftig og økologisk matproduksjon: ByAuk dyrker grønnsaker på naturens premisser og bidrar til en ren og kortreist matproduksjon – helt uten sprøytemidler.

Arbeidsinkludering: Sammen med driftslag som består av frivillige og arbeidspraktikanter. I samarbeid med Flyktningtjenesten ønsker ByAuk å skape en inkluderende arena og rammer skape hvor flykninger kan øve på norsk, bli kjent med andre nordmenn og bli et springbrett ut i ordinært arbeid. rundt driftslaget.

Barn og unge: ByAuk har inngått samarbeid med Områdesatsningen på Storhaug koordinering og driftsansvar for Rasmus Risas Gate 33 (nabobygget til ByAuk). Formålet med huset er skape en arena for aktivitet og kunnskapsdeling rettet mot barn og unge.

Artikler og linker:

Storhaug Unlimited

Statsforvalteren i Rogaland

ByAuk