TowerBells - vi har inngått partnerskap!

15.08.2023.

Bjella Investments har i samarbeid med et solid team av rådgivere og styre gjennomført omfattende bærekraftige omstillinger av selskapets eiendom- og kapitalforvaltning de siste årene. Partene har nå forent krefter og daglig leder, Kristin Bjelland, har inngått partnerskap med Mari S. Espedal (Puriosity), Tor J. Finne (Finne Finans) og Thomas Abrahamsen (Thommessen) i nystartede TowerBells.

Formålet med TowerBells er både å styrke den operasjonelle virksomheten i Bjella Investments, samt at partnerne skal rådgi og bidra med kompetanse og handlekraft inn i eksterne eiendom- og samfunnsnyttige prosjekter. Fokuset til TowerBells er samskaping og leveranser av sosialt bærekraftige transformasjonsprosjekter.

Link nettside: TowerBells

Foto: Line Owren