Teknologi og transformasjon

24.04.2021.

I etterkant av oljenedturen i 2014 skiftet Stavanger regionen fokus og det har etablert seg nye forretningsområder innen helse, fornybar energi, robotikk og A.I. Driverne til dette skiftet har blant annet vært økt investering i ny teknologi og innovasjon, samarbeid på tvers av bransjer og et felles mål om å styrke økosystemet for tidlig fase selskaper i regionen.

Venture investeringer er et av Bjella Investments sine forretningsområder. Vårt fokus er samhandling og kobling av mennesker som kan bidra med kunnskap, erfaring og læring på tvers av bransjer og økosystem. Vi støtter lokale tidligfase -og vekst selskaper som utfordrer eksisterende løsninger, bidrar til nye og bærekraftige forretningsmodeller og teknologi. I dag er vi investert i teknologiselskaper med fokus på klima, healthtech og kunstig intelligens, men vi ser også på selskaper innen proptech som er viktig for vårt hoved forretningsområde. Vi investerer i selskaper og med co-investorer med sammenfallende verdier og interesser.

Batteriteknologiselskapet Beyonder er et av våre portefølje selskaper. Selskapet utvikler og produserer battericeller for industrielt bruk. Hybridbatteriene har ny type energilagringsløsning med høyere effekt, rask ladning og lengre levetid en konvensjonelle batterier. I tillegg bygger teknologien blant annet på aktivt karbon, laget av norsk trevirke, og inneholder ikke problematiske metaller som nikkel og kobolt. Selskapet har som målsetting å utvikle grønn batteriteknologi produsert både økonomisk og bærekraftig. I 2024 skal selskapet være klar med en fullskala batterifabrikk, som vil bidra til flere nye arbeidsplasser for regionen.

Les mer om Bjella Investments sin venture strategi i vårt intervju med Shifter.no (abo.)

Foto: Vidar Ruud/NTB