Samskaper om norges største ombrukssenter

07.08.2023.

Porsgarden er et ikonisk industribygg og gammelt bilhus bygget i 1984 (kjent gamle Auto 2000) og et av Bjella Investments sine transformasjon- og rehabiliteringsprosjekter. Vår visjon for Porsgarden er å samskape et grønt kompetansehus med fokus på bærekraftig ombruk, innovasjon og inkludering.

Våren 2023 inngikk Porsgarden leiekontrakt med IVAR IKS for utleie av 3.500 kvm til etablering av Norges største ombrukssenter for sirkulær økonomi, bærekraft og inkluderende arbeidsliv. I det nye ombrukssentreret vil det selges alle typer gjenbruksvarer; fra møbler og småting, til maling,  bygningsartikler og hvitevarer – samt en liten kafé. I tillegg til IVAR-ansatte, vil det også tilrettelegges for mennesker på arbeidstrening. Les mer om samskapings prosjektet med IVAR i artikkel (datert 28.07.23) på forus.no: her

Porsgarden har et sentralt krysningspunkt på Forus med beliggenhet langs kollektivaksen, gode parkeringsmuligheter og gåavstand til Kvadrat Kjøpesenter. I samskaping med partnere, offentlig og næringsliv ønsker vi å bidra til byutvikling og transformasjon langs kollektivtraséen, samt skape en grønt kompetansehus med fokus på bærekraftig ombruk, innovasjon og inkudering.

Porsgarden er BREEAM In-Use sertifisert og har mottatt innovasjonstøtte fra ENOVA på ombruksprosjektering. Les mer om dette i vår ombruk og bærekraftsrapport her