Møteplasser

05.01.2022.
tags: bjella&co, capital, connection, DNBNXT, ecosystem, tech, venture

Gode møteplasser bidrar til erfaringsutveksling, innsikt og samskaping på tvers. DNB NXT er en møteplass som kobler gründere med kapital og det etablerte næringsliv. I vedlagt videolink diskuterer Terje Fanebust (direktør bedriftsmarked DNB), Murshid Ali (gründer Huddlestock) og Kristin Bjelland (daglig leder Bjella Investments), hvordan investor og gründer kan sikre et bærekraftig samarbeid som bidrar til felles synergier og verdiskapning. Link DNB NXT 2021