Mitt kall på flokken

07.01.2022.
tags: co-creation, communities, compassion, connection, ecosystem, mindset

Jeg søker alltid inspirasjon i naturen, og gjennom en reise i Nord California nylig var jeg så heldig å observere en streifende ulv på nært hold. Denne opplevelsen satte igang noen refleksjoner hos meg som i etterkant har bidratt til viktig personlig innsikt. 

Under pandemien har jeg kjent på ensomhet og savn, som en ulv uten flokk. Som leder har jeg erfart å stå i krevende prosesser, men også erkjent jeg har gjort feilgrep og følt meg sårbar. Som ung kvinne, investor og forretningsutvikler i møte med eiendom, bygg- og anleggssektoren har jeg til tider blitt møtt med frykt og følt jeg har stått alene. Dette er min sannhet basert på min måte å oppleve og erfare verden på. Våre unike og individuelle sannheter blir definert gjennom våre verdisett, erfaringer, innsikt og miljø. I utfordringene jeg opplever har jeg erkjent betydningen av å forstå, stille spørsmålstegn samt vise åpenhet både for egen og andres sannhet. 

Ulven er et fritt, villt og nysgjerrig dyr med et sterkt instinkt og tilknytning til flokken. Ulven er også et mytisk dyr som fra menneskets perspektiv både har urkraft og mye frykt knyttet til seg. Ny innsikt de siste årene har endret vår sannhet om ulven og i dag forstår vi at den spiller en meget viktig rolle i naturens økosystem. I Nord California, hvor ulv har vært utrydningstruet jobbes det nå målrettet med å øke bestanden og gjenopprette balansen. Hvordan kan vi bruke vår innsikt om ulven i ubalansene jeg opplever vi står ovenfor i dagens næringsliv og samfunn? Hvilke sannheter må vi være åpne for og hvilke etablerte sannheter er det på tide vi gir slipp på?

Ulver er sosialt intelligente, empatiske og lojale flokkdyr med en sterk samarbeidsevne. På samme måte som kraften til ulven er i flokken, er kraften som leder min evne til å samle, samarbeide og ivareta flokken. Flokken kan være teamet, partnere, nære relasjoner eller et community. Men flokken er også vårt klima og nærmiljø. I en verden hvor vi skal redusere klimautslipp og gjenoppbygge øko-system, handler det også om å ivareta og forstå våre omgivelser. Hvordan kan jeg bidra til samskaping og fremtidens communities, hvor mennesker og omgivelser blir ivaretatt og sett? 

Et ensomt ulvehyl er en måte å uttrykke savn og skape tilhørighet til egen flokk. Som leder har jeg erfart at god kommunikasjon, å skape tillit og åpenhet i et team kan være vanskelig. Jeg har også erfart at empati, det vil si min evne til å identifisere og anerkjenne andres følelser og behov ikke alltid har vært tilstrekkelig. Professor Brene Brown har identifisert og kartlagt at vi har 87 ord og uttrykk som beskriver vårt indre følelsesspekter som mennesker. Undersøkelser viser derimot at vi ofte ikke greier å identifisere eller uttrykke noe særlig mer enn tre følelser – glad, sint og trist. I en ny hverdag med hybrid- og hjemmekontor, hvor gode er vi som ledere til å forstå og anerkjenne ulvehyl, uttrykk for savn og ensomhet i egen flokk? 

Da jeg gikk over i Bjella Investments og i ny rolle som leder begynte jeg å reflektere rundt egne verdier, vaner og mindset. Gjennom oppvekst og karriere opplevde jeg å ha bygget et solid beskyttende lokk rundt egne følelser. Jeg startet tidlig en karriere innen corporate banking og utad mestret jeg alle spilleregler i en klassisk finanskultur. På fritiden gikk det også i høyt tempo og jeg kunne sette utfor fjellsider på ski eller mountain bike, mer uredd enn de fleste. Utad var jeg en kriger som mestret mye, men på innsiden rokket det et følelsesmessig kaos. Jeg stoppet aldri opp for å kjenne etter, og levde et liv i stor grad på andres sannhet. Dette medførte både fysisk krasjlanding og mental utmattelse. Jeg ble for alvor nødt til å utfordre meg selv og finne tilbake til min egen kjerne. Hva var en god livsbalanse og et autentisk liv for meg? Hva måtte jeg ta ansvar for og forstå omkring egne følelser, behov og begrensninger for å være en god leder?

Nettopp fordi jeg har stått i ubalanse, erfarer jeg hvor viktig det er å ta ansvar for en bedre balanse på alle områder i livet. I Bjella Investments har vi de siste årene jobbet med å styrke vår interne bærekraft og balanse. Gjennom forankring i styret, familie og co-partnere har vi transformert selskapets verdier og visjon, restrukturert og implementert nye forretningsmodeller og lagt grunnlaget for en ny arbeidskultur (bjella & co). I dag har selskapet investeringer innen bærekraftig stedsutvikling samt kapital- og ventureinvesteringer. Vi har etablert en partnerskapsmodell med fokus på samskapingsprosjekter. I flokken deler vi erfaringer, lytter og ivaretar hverandre. Vi har en langsiktig strategi og setter av tid i arbeidsuken for ro og for å samle innsikt. 

Balanse for meg har også vært å undervise i yoga og meditasjon. Yoga er en livsfilosofi og praksis, men det er også et lederverktøy for å ivareta min feminine kraft og evne til å kommunisere på mange nivå. Som yogalærer må du utøve empati, være åpen og ikke minst være tilstede. I et større perspektiv handler også yoga om å forstå sin egen og andres sannhet, ivareta flokken og våre omgivelser. 

Når ulvebestanden ble reintrodusert til Yellowstone naturreservat i USA ga det ringvirkninger for hele området og naturen fikk tilbakeført en naturlig balanse. Livet vil alltid handle om å jobbe mot balanse, men den perfekte balanse er i sin flyktighet vanskelig å oppnå. Som leder har jeg til tider vært streifende og både snublet og gjort dårlige valg. Jeg har erkjent å måtte forkaste en del egne sannheter og blitt ydmyk til mine begrensninger og behov. Livet kan oppleves som et ulvehyl, både sårbart, ensomt og vakkert. Som næringsliv får vi tilgang på kraften i flokken når vi er åpne og modige i samskaping mot viktige felles bærekraftige mål. 

Kilder:

  1. Ulver; link 1, link 2, link 3
  2. Abby Wamback; Wolfpack
  3. Brene Brown; Atlas of the Heart, Dear to Lead
  4. Harvard Business Review; artikkel 1, artikkel 2
  5. Ellen S. de Vibe og Erik Berg; Verden av byer
  6. The Bhagavad Gita
  7. Photo: Runa Andersen