Erfaringsrapport: Ombruk og Bærekraft

25.02.2023.
tags: circular economy, co-creation, compassion, competence, innovation, Porsgarden, report, sustainability, transformation

Bærekraftig innovasjon og ressurseffektive sirkulære verdikjeder er avhengig av samskaping, åpenhet og deling av innsikt. For eiendomssektoren er ombruk og levetidsforlengende tiltak viktig for å redusere klima- og ressursfotavtrykk. I samarbeid med prosjektpartnere belyser vi våre erfaringer, analyser, muligheter og utfordringer med ombruksprosjektering og bærekrafts tiltak for næringseiendommen og transformasjonsprosjektet Porsgarden.

Les og last ned rapporten

Les rapporten i online versjon